Tạp chí về Ống kính Fujinons đầu tiên tại Việt Nam. Số đầu tiên sẽ mang lại cho bạn cái nhìn toàn cảnh về Ống kính Fujinons. Những ý kiến...
Ấn phẩm đầu tiên về máy ảnh FUJIFILM, có tiêu đề “Mở rộng tầm mắt”, sẽ giới thiệu những sản phẩm máy ảnh mới nhất cùng với những thông tin...
Trong lần phát hành FUJINON VOL.3, chúng tôi sẽ giới thiệu các ống kính mới nhất của 
FUJIFILM đi kèm là những thông tin kỹ thuật rất hữu ích...