CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VI VU HÈ THẢ GA - SẮM LENS KHÔNG NGẠI GIÁ

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VI VU HÈ THẢ GA - SẮM LENS KHÔNG NGẠI GIÁ

1. Thời gian áp dụng: 16/06 - 31/07/2019

2. Khu vực áp dụng: Fujifilm Brandshop/Đại lý Fujifilm chính hãng trên toàn quốc

3. Giá và sản phẩm áp dụng:

 • Ống kính Fujinon XF16mm F1.4 WR: 21,000,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF23mm F1.4 R: 18,000,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF35mm F1.4 R: 12,600,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF56mm F1.2 R: 20,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF56mm APD F1.2 R: 31,500,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF80mm F2.8 R LM OIS WR: 25,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF90mm F2 R LM WR: 20,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF200mm F2 R LM OIS WR 1.4XTC: 144,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF8-16mm F2.8 R LM WR: 48,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF10-24mm F4 R OIS: 20,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF16-55 F2.8 R WR: 25,500,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR: 18,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF50-140mm F2.8 WR: 33,600,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF100-400mm F4.5-5.6 R OIS WR: 44,790,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF55-200mm F3.5-4.8 R: 15,000,000 VNĐ

4. Nội dung chương trình:

Trong thời gian từ ngày 16/06 đến 31/07/2019, khách hàng được mua ống kính Fujinon của Fujifilm sẽ nhận được:

1. Ưu đãi 1: Giảm 2,000,000 VNĐ khi mua các ống kính sau, cụ thể:  

 • Ống kính Fujinon XF16mm F1.4 WR với giá sau khi giảm còn 19,000,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF23mm F1.4 R với giá sau khi giảm còn 16,000,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF35mm F1.4 R với giá sau khi giảm còn 10,600,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF56mm F1.2 R với giá sau khi giảm còn 18,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF56mm APD F1.2 R với giá sau khi giảm còn 29,500,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF90mm F2 R LM WR với giá sau khi giảm còn 18,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF8-16mm F2.8 R LM WR với giá sau khi giảm còn 46,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF10-24mm F4 R OIS với giá sau khi giảm còn 18,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF16-55 F2.8 R WR với giá sau khi giảm còn 23,500,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF50-140mm F2.8 WR với giá sau khi giảm còn 31,600,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR với giá sau khi giảm còn 16,900,000 VNĐ

2. Ưu đãi 2: Giảm 4,000,000 VNĐ khi mua các ống kính sau, cụ thể:  

 • Ống kính Fujinon XF80mm F2.8 R LM OIS WR với giá sau khi giảm còn 21,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF200mm F2 R LM OIS WR 1.4XTC với giá sau khi giảm còn 140,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF100-400mm F4.5-5.6 R OIS WR với giá sau khi giảm còn 40,790,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF55-200mm F3.5-4.8 R với giá sau khi giảm còn 11,000,000 VNĐ

5. Địa điểm áp dụng:

Áp dụng tại tất cả hệ thống Fujifilm Brandshop/Đại lý Fujifilm chính hãng trên toàn quốc Thông tin Cửa hàng & đại lý Fujifilm: https://fujifilm.xseries.vn/tin-tuc/workshop-thong-tin-khac/he-thong-dai-ly-chinh-thuc-cua-fujifilm

6. Thông tin liên hệ:

Thông tin chi tiết chương trình vui lòng tìm hiểu thêm tại: https://www.facebook.com/FujifilmVietnamOfficial/