CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ỐNG KÍNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA MỚI

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ỐNG KÍNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA MỚI

1. Thời gian áp dụng: 01/03/2019 – 31/03/2019

2. Khu vực áp dụng: Toàn quốc

3. Giá và sản phẩm áp dụng:

 • Ống kính Fujinon XF16mm F1.4 WR: 21,000,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF56mm F1.2 R: 20,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF56mm APD F1.2 R: 31,500,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF80mm F2.8 R LM OIS WR: 25,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF90mm F2 R LM WR: 20,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF200mm F2 R LM OIS WR 1.4XTC: 144,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF50-140mm F2.8 WR: 33,600,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF100-400mm F4.5-5.6 R OIS WR: 44,790,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF8-16mm F2.8 R LM WR: 48,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF10-24mm F4 R OIS: 20,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF16-55 F2.8 R WR: 25,500,000 VNĐ

4. Nội dung chương trình:

Trong thời gian từ ngày 01/03/2019 – 31/03/2019 khách hàng mua mới ống kính Fujifilm sẽ được hưởng ưu đãi như sau:

Giảm 2.000.000 VNĐ khi mua mới ống kính Fujifilm XF16, XF56, XF56APD, XF80, XF90, XF200, XF50140, XF100400, XF816, XF1024, XF1655 với giá ưu đãi sau:

 • Mua ng kính Fujinon XF16mm F1.4 WR với giá đã giảm là 19,000,000 VNĐ
 • Mua ống kính Fujinon XF56mm F1.2 R với giá đã giảm là 18,900,000 VNĐ
 • Mua Ống kính Fujinon XF56mm APD F1.2 R với giá đã giảm là 29,500,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF80mm F2.8 R LM OIS WR với giá đã giảm là 23,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF90mm F2 R LM WR với giá đã giảm là 18,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF200mm F2 R LM OIS WR 1.4XTC với giá đã giảm là 142,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF50-140mm F2.8 WR với giá đã giảm là 31,600,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF100-400mm F4.5-5.6 R OIS WR với giá đã giảm là 42,790,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF8-16mm F2.8 R LM WR với giá đã giảm là 46,990,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF10-24mm F4 R OIS với giá đã giảm là 18,900,000 VNĐ
 • Ống kính Fujinon XF16-55 F2.8 R WR với giá đã giảm là 23,500,000 VNĐ

5. Thông tin cửa hàng:

Cửa hàng & đại lý Fujifilmhttp://fujifilm-vietnam.vn/en/about/Contact/he-thong-phan-phoi/ 

Thông tin chi tiết chương trình vui lòng tìm hiểu thêm tại:  https://www.facebook.com/FujifilmVietnamOfficial/