Chắp cánh ước mơ cùng Fujifilm Instax Mini Film!

Chung tay gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên cả nước với quỹ CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CÙNG FUJIFILM INSTAX MINI FILM.

Với mỗi hộp phim nhựa Instax Mini Fujifilm sau khi sử dụng và được mang đến Charity Box ở các cửa hàng Fujifilm là các bạn đã đóng góp 20,000 VNĐ vào quỹ.

Càng nhiều hộp phim nhựa được gửi đến Fujifilm, số tiền quỹ càng cao và giúp đỡ được thêm nhiều trường hợp cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Thời gian: Chương trình bắt đầu từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017.

Địa điểm chi tiết tham khảo tại http://bit.ly/CCUMCFUJIFILM