Trong thời gian từ ngày 15/1/2019 – 04/2/2019 khách hàng mua máy chụp ảnh KTS và ống kính Fujifilm với ưu đãi hấp dẫn
Từ ngày 15/1/2019 – 31/01/2019 khách hàng mua máy chụp ảnh KTS Fujifilm ngay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!