MEDIUM FOMAT

MÁY ẢNH GFX

FUJIFILM GFX 50S
 • GFX 50S Body 139.000.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
FUJIFILM GFX 50R
 • GFX 50R Body 109.000.000 VND
Mới

MEDIUM FOMAT

ỐNG KÍNH PRIME
(NGÀM G)

GF23mmF4 R LM WR
 • GF23mm F4 R LM WR  61.900.000 VND
Mới
GF63mmF2.8 R WR
 • GF63mm F2.8 R WR 34.900.000 VND
Mới
GF110mmF2 R LM WR
 • GF110mm F2 R LM WR 66.900.000 VND
Mới
GF120mmF4 R LM OIS WR
 • GF120mm F4 R LM OIS WR  64.900.000 VND
Mới
GF250mmF4 R LM OIS WR
 • GF250mmF4 R LM OIS WR  81,990,000 VND
Mới
GF45mm F2.8 R WR
 • GF45mm F2.8 R WR  39.900.000 VND
Mới

MEDIUM FOMAT

ỐNG KÍNH ZOOM

GF32-64mmF4 R LM WR
 • GF32-64mm F4 R LM WR 54.900.000 VND
Mới
GF1.4X TC WR
 • GF1.4X TC WR  20,900,000
Mới

MEDIUM FOMAT

PHỤ KIỆN

H MOUNT ADAPTER
BÁNG PIN RỜI GFX
 • Gắn thêm một pin ngoài, giúp việc chụp ảnh không gián đoạn.
BỘ CHUYỂN ĐỔI GÓC NHÌN EVF
 • Thay đổi góc nhìn ống ngắm điện tử, giúp việc chụp ảnh linh hoạt hơn

MEDIUM FORMAT

GFX & ỐNG KÍNH GF

MEDIUM FOMAT

MÁY ẢNH GFX

FUJIFILM GFX 50S
 • GFX 50S Body 139.000.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
FUJIFILM GFX 50R
 • GFX 50R Body 109.000.000 VND
Mới

MEDIUM FOMAT

ỐNG KÍNH PRIME
(NGÀM G)

GF23mmF4 R LM WR
 • GF23mm F4 R LM WR  61.900.000 VND
Mới
GF63mmF2.8 R WR
 • GF63mm F2.8 R WR 34.900.000 VND
Mới
GF110mmF2 R LM WR
 • GF110mm F2 R LM WR 66.900.000 VND
Mới
GF120mmF4 R LM OIS WR
 • GF120mm F4 R LM OIS WR  64.900.000 VND
Mới
GF250mmF4 R LM OIS WR
 • GF250mmF4 R LM OIS WR  81,990,000 VND
Mới
GF45mm F2.8 R WR
 • GF45mm F2.8 R WR  39.900.000 VND
Mới

MEDIUM FOMAT

ỐNG KÍNH ZOOM

GF32-64mmF4 R LM WR
 • GF32-64mm F4 R LM WR 54.900.000 VND
Mới
GF1.4X TC WR
 • GF1.4X TC WR  20,900,000
Mới

MEDIUM FOMAT

PHỤ KIỆN

H MOUNT ADAPTER
BÁNG PIN RỜI GFX
 • Gắn thêm một pin ngoài, giúp việc chụp ảnh không gián đoạn.
BỘ CHUYỂN ĐỔI GÓC NHÌN EVF
 • Thay đổi góc nhìn ống ngắm điện tử, giúp việc chụp ảnh linh hoạt hơn