X-Series

HOÁN ĐỔI ỐNG KÍNH

FUJIFILM X-T30
 • X-T30 Body 21,990,000 VND
 • X-T30 15-45mm Kit 24,990,000 VND
 • X-T30 18-55mm Kit 28,990,000 VND
Mới
FUJIFILM X-H1
 • X-H146.990.000 VND
 • X-H1 (With Battery Grip Kit)54.990.000 VND
Mới
FUJIFILM XPRO2
 • XPro239.990.000 VND
 • XPro2 GR/XF23mm F253.990.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
FUJIFILM X-T3
 • X-T3 Body 36,990,000 VND
 • X-T3 18-55mm Kit 43,990,000 VND
Mới
FUJIFILM X-E3
 • X-E3 Body 21.990.000 VND
 • X-E3 18-55mm Kit28.990.000 VND
 • X-E3 23mm F2 Kit27.900.000 VND
 • X-E3 15-45mm II Kit23.990.000 VND
Mới
FUJIFILM X-T20
 • X-T20 Body18.990.000 VND
 • X-T20 16-50mm Kit21.990.000 VND
 • X-T20 18-55mm Kit25.990.000 VND
 • X-T20 15-45mm II Kit21.990.000 VND
FUJIFILM X-T100
 • X-T100 Body 14.490.000 VND
 • X-T100 15-45mm Kit 17.490.000 VND
Mới
FUJIFILM X-A5
 • X-A5 15-45mm II Kit 14.990.000 VND
Mới
FUJIFILM X-A3
 • X-A3 16-50mm II Kit12.490.000 VND

X-Series

PREMIUM COMPACT

FUJIFILM X100F
 • X100F 27.990.000 VND
Mới
FUJIFILM XF10
 • XF10 11.990.000 VND
Mới

MÁY ẢNH

X-SERIES

Hướng dẫn

X-Series

HOÁN ĐỔI ỐNG KÍNH

FUJIFILM X-T30
 • X-T30 Body 21,990,000 VND
 • X-T30 15-45mm Kit 24,990,000 VND
 • X-T30 18-55mm Kit 28,990,000 VND
Mới
FUJIFILM X-H1
 • X-H146.990.000 VND
 • X-H1 (With Battery Grip Kit)54.990.000 VND
Mới
FUJIFILM XPRO2
 • XPro239.990.000 VND
 • XPro2 GR/XF23mm F253.990.000 VND
CHỌN LỰA
CỦA NHIẾP ẢNH GIA
FUJIFILM X-T3
 • X-T3 Body 36,990,000 VND
 • X-T3 18-55mm Kit 43,990,000 VND
Mới
FUJIFILM X-E3
 • X-E3 Body 21.990.000 VND
 • X-E3 18-55mm Kit28.990.000 VND
 • X-E3 23mm F2 Kit27.900.000 VND
 • X-E3 15-45mm II Kit23.990.000 VND
Mới
FUJIFILM X-T20
 • X-T20 Body18.990.000 VND
 • X-T20 16-50mm Kit21.990.000 VND
 • X-T20 18-55mm Kit25.990.000 VND
 • X-T20 15-45mm II Kit21.990.000 VND
FUJIFILM X-T100
 • X-T100 Body 14.490.000 VND
 • X-T100 15-45mm Kit 17.490.000 VND
Mới
FUJIFILM X-A5
 • X-A5 15-45mm II Kit 14.990.000 VND
Mới
FUJIFILM X-A3
 • X-A3 16-50mm II Kit12.490.000 VND

X-Series

PREMIUM COMPACT

FUJIFILM X100F
 • X100F 27.990.000 VND
Mới
FUJIFILM XF10
 • XF10 11.990.000 VND
Mới