INSTAX

MÁY ẢNH CHỤP LẤY LIỀN

INSTAX SQUARE SQ10
 • Máy ảnh chụp lấy liền 5.990.000 VND
INSTAX SQUARE
SQ6
 • Máy ảnh chụp lấy liền 3.190.000 VND
Mới
Instax Square SQ6 Taylor
 • Instax Square SQ6 Taylor 4,890,000 VND
Mới
INSTAX MINI 90
 • Máy ảnh chụp lấy liền 3.690.000 VND
INSTAX
MINI 70
 • Máy ảnh chụp lấy liền 2.690.000 VND
INSTAX MINI 9
 • Máy ảnh chụp lấy liền 1.790.000 VND
Instax Mini 8 Hello Kitty
 • Máy ảnh chụp lấy liền 1.990.000 VND
INSTAX WIDE 300
 • Máy ảnh chụp lấy liền 2.690.000 VND

INSTAX

MÁY IN ẢNH

INSTAX SHARE SP-2
 • Máy in ảnh 3.990.000 VND
Instax Share SP-3
 • Máy in ảnh  4,490,000 VND
Mới

INSTAX

PHIM IN LẤY LIỀN

INSTAX SQUARE
 • Kích thước 62 x 62 mm
 • Phim (10/PK) 250.000 VND
INSTAX SQUARE TAYLOR SWIFT
 • Kích thước 62 x 62 mm
 • Phim (10/PK) 250.000 VND
Mới
INSTAX WIDE
 • Kích thước 62 x 99 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
 • Phim (20/PK) 360.000 VND
INSTAX HELLO KITTY
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX ALICE
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX CANDYPOP
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX MICKEY
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX MONOCHROME
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX POOH
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX RAINBOW
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX WIDE X2
 • Kích thước 62 x 99 mm
 • Phim(20/PK)360.000 VND
INSTAX MINI
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 160.000 VND
 • Phim (20/PK) 300.000 VND
INSTAX MINI X2
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 300.000 VND

INSTAX

MÁY ẢNH CHỤP LẤY LIỀN

INSTAX

MÁY ẢNH CHỤP LẤY LIỀN

INSTAX SQUARE SQ10
 • Máy ảnh chụp lấy liền 5.990.000 VND
INSTAX SQUARE
SQ6
 • Máy ảnh chụp lấy liền 3.190.000 VND
Mới
Instax Square SQ6 Taylor
 • Instax Square SQ6 Taylor 4,890,000 VND
Mới
INSTAX MINI 90
 • Máy ảnh chụp lấy liền 3.690.000 VND
INSTAX
MINI 70
 • Máy ảnh chụp lấy liền 2.690.000 VND
INSTAX MINI 9
 • Máy ảnh chụp lấy liền 1.790.000 VND
Instax Mini 8 Hello Kitty
 • Máy ảnh chụp lấy liền 1.990.000 VND
INSTAX WIDE 300
 • Máy ảnh chụp lấy liền 2.690.000 VND

INSTAX

MÁY IN ẢNH

INSTAX SHARE SP-2
 • Máy in ảnh 3.990.000 VND
Instax Share SP-3
 • Máy in ảnh  4,490,000 VND
Mới

INSTAX

PHIM IN LẤY LIỀN

INSTAX SQUARE
 • Kích thước 62 x 62 mm
 • Phim (10/PK) 250.000 VND
INSTAX SQUARE TAYLOR SWIFT
 • Kích thước 62 x 62 mm
 • Phim (10/PK) 250.000 VND
Mới
INSTAX WIDE
 • Kích thước 62 x 99 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
 • Phim (20/PK) 360.000 VND
INSTAX HELLO KITTY
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX ALICE
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX CANDYPOP
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX MICKEY
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX MONOCHROME
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX POOH
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX RAINBOW
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 190.000 VND
INSTAX WIDE X2
 • Kích thước 62 x 99 mm
 • Phim(20/PK)360.000 VND
INSTAX MINI
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 160.000 VND
 • Phim (20/PK) 300.000 VND
INSTAX MINI X2
 • Kích thước 62 x 46 mm 
 • Phim (10/PK) 300.000 VND