TỔNG QUAN

THÔNG SỐ

HÌNH ẢNH

ĐÁNH GIÁ

Được chế tạo dựa trên thiết kế quang học nhằm mang đến khẩu độ tối đa, động cơ tuyến tính nâng cao tốc độ lấy nét tự động và hệ thống chống rung quang học mang lại sự ổn định cho từng khung hình.

Sử dụng hệ thống các thấu kính cao cấp mang lại hiệu suất hoạt động hiệu quả. Với hai thành phần thấu kính ED (tán sắc cực thấp), trong đó có một yếu tố ống kính siêu ED mang đến chất lượng cao cấp tương đương với thấu kính fluorite, kiểm soát tốt hiện tượng quang sai (thường xảy ra ở dải tiêu cự dài), góp phần tạo ảnh sắc nét dù ở bất kỳ mức độ phóng ảnh nào.

TỔNG QUAN

THÔNG SỐ

HÌNH ẢNH

ĐÁNH GIÁ

Được chế tạo dựa trên thiết kế quang học nhằm mang đến khẩu độ tối đa, động cơ tuyến tính nâng cao tốc độ lấy nét tự động và hệ thống chống rung quang học mang lại sự ổn định cho từng khung hình.

Sử dụng hệ thống các thấu kính cao cấp mang lại hiệu suất hoạt động hiệu quả. Với hai thành phần thấu kính ED (tán sắc cực thấp), trong đó có một yếu tố ống kính siêu ED mang đến chất lượng cao cấp tương đương với thấu kính fluorite, kiểm soát tốt hiện tượng quang sai (thường xảy ra ở dải tiêu cự dài), góp phần tạo ảnh sắc nét dù ở bất kỳ mức độ phóng ảnh nào.