TỔNG QUAN

THÔNG SỐ

HÌNH ẢNH

ĐÁNH GIÁ


Với cấu trúc lens góc rộng, XF14mm F2.8R hạn chế tối đa sự biến dạng hình ảnh, mang lại chất lượng hình ảnh chính xác từ trung tâm đến viền khung hình.

Ống kính không chỉ thỏa mãn nhu cầu chụp ảnh phong cảnh và chụp kiến trúc mà còn mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời khi chụp trong không gian hạn hẹp.

TỔNG QUAN

THÔNG SỐ

HÌNH ẢNH

ĐÁNH GIÁ


Với cấu trúc lens góc rộng, XF14mm F2.8R hạn chế tối đa sự biến dạng hình ảnh, mang lại chất lượng hình ảnh chính xác từ trung tâm đến viền khung hình.

Ống kính không chỉ thỏa mãn nhu cầu chụp ảnh phong cảnh và chụp kiến trúc mà còn mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời khi chụp trong không gian hạn hẹp.