#CAUCHUYENCUATOI

THỂ LỆ
CUỘC THI

1. TÊN CHƯƠNG TRÌNH:

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI VÀ Fujifilm X-E Series

2. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam

3. THỜI GIAN TỔ CHỨC:

7.10 - 04.12.2017

4. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Mọi công dân có quốc tịch Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên trên toàn quốc đã có CMND (gọi tắt là Người tham gia)

5. PHẠM VI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

Toàn quốc

6. ĐIỀU KHOẢN VA ĐIỀU KIỆN:

Bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng trang web khi bạn đồng ý và tuân thủ hoàn toàn các điều kiện và điều khoản này: “Các điều khoản sử dụng”; Vui lòng đọc kỹ mục “Điều khoản và điều kiện” trước khi truy cập. Bạn có thể tải những tài liệu tại trang web này theo nhu cầu cá nhân dùng vào mục đích phi thương mại. Lưu ý, bạn không thể sửa đổi, sao chép, công bố công khai, trình bày, hoặc tái sử dụng nội dung của các trang web cho mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm: các văn bản, hình ảnh, âm thanh, và video mà không được FUJIFILM Việt Nam cho phép.
FUJIFILM Việt Nam có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các cuộc thi được đề cập trên trang web, hoặc các điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web hoặc nêu cụ thể trong các điều khoản và điều kiện.

7. TIÊU CHUẨN THAM DỰ

7.1 Cuộc thi chỉ dành cho công dân Việt Nam đã có Chứng Minh Nhân Dân. Bạn phải đảm bảo bồi thường cho FUJIFILM Việt Nam theo bất kì, hoặc toàn bộ yêu cầu liên quan đến việc tham dự cuộc thi này về việc vi phạm các điều khoản và điều kiện của cuộc thi được đưa ra tại tài liệu này.
7.2 Nhân viên Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam, nhân viên đại lý, nhà phân phối của Công ty Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam, các công ty quảng cáo, in ấn có liên quan và thân nhân của các đối tượng này không được tham dự cuộc thi và các hoạt động liên quan đến cuộc thi.

8.

Bài dự thi là một câu chuyện về bạn và Fujifilm X-E Series dưới 500 từ và 1 hình chụp bạn và máy ảnh Fujifilm X-E Series bất kì.
Hình ảnh phải được chụp từ máy ảnh FUJIFILM hoặc điện thoại thông minh, máy tính bảng.

9. CÁCH THỨC THAM GIA

9.1 Truy cập vào website https://phototalk.fujifilm-vietnam.vn/cau-chuyen-cua-toi để tham dự chương trình.
9.2 Đăng ký bằng cách điền thông tin theo mẫu mà Fujifilm cung cấp và bắt đầu tham gia.
Người tham dự hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin đã cung cấp. Nếu phát hiện người tham gia cung cấp thông tin giả mạo, sao chép và thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng của cuộc thi, BTC có quyền loại người tham gia ra khỏi chương trình mà không cần thông báo trước.
9.3 Nội dung dự thi: Chia sẻ những câu chuyện vui, kỉ niệm khó quên hay cả những câu chuyện sáng tạo, hài hước, thậm chí phi thực tế nhưng ấn tượng. Bài dự thi bắt buộc kèm một bức ảnh có nhân vật trong câu chuyện và hình ảnh chiếc máy Fujifiilm X-E.
Câu chuyện đăng ký tham dự không quá 500 ký tự.
Lưu ý: Hình ảnh phải được chụp từ máy ảnh FUJIFILM hoặc điện thoại thông minh, máy tính bảng.
9.4 Người tham gia chỉ được phép dự thi tối đa 1 câu chuyện cho cùng 1 tài khoản (trong thời gian diễn ra cuộc thi) và hình ảnh dự thi có dung lượng không quá 5 MB.
9.5 Người tham gia phải tự đảm bảo rằng các nội dung gửi dự thi đã được tải lên thành công. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trước bất kỳ lỗi kỹ thuật nào dẫn đến việc người tham gia không thể gửi các hình ảnh dự thi trong khung thời gian quy định.
9.6 Người tham gia đảm bảo rằng hình ảnh đang gửi là bản gốc và chưa được công bố trên bất kì phương tiện truyền thông/ cuộc thi nào trước đó, theo đó người tham gia sở hữu tất cả các quyền cần thiết. Người tham gia cũng đảm bảo nội dung hình ảnh phải phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức, và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm nghĩa vụ này.
9.7 Người tham gia xác nhận rằng mỗi cá nhân được mô tả (nếu có) trong hình dự thi đã cho phép được chụp chân dung như hiển thị. Bất kỳ quần áo, trang phục hoặc vật liệu nào khác đang sử dụng phải được thuê hoặc mượn với sự cho phép của người sở hữu, và cũng phải có được mọi giấy phép liên quan khác.
9.8 Người tham gia đồng ý bồi thường đầy đủ cho Fujifilm về mọi khoản tiền bản quyền, chi phí và bất kỳ khoản tiền nào khác do vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên từ bất cứ ai vì bất cứ lý do nào.
9.9 Ảnh chụp được sửa đổi bằng các phần mềm chỉnh sửa hình hoặc các chương trình tương tự đều được chấp nhận. Người tham gia đảm bảo rằng cải thiện ảnh chụp phải được thực hiện qua việc sử dụng phần mềm có giấy phép.
9.10 Trước khi nhận giải, BTC sẽ yêu cầu người nhận giải cung cấp: ảnh gốc, EXIF, các tài liệu chứng minh nguồn gốc ảnh. Nếu phát hiệu dấu hiệu không minh bạch, BTC có quyền từ chối trao giải và giải thưởng sẽ được dành lại cho người đủ tiêu chuẩn kế tiếp.

10. BAN GIÁM KHẢO:

Giám khảo chính của chương trình là Ông Dương Sĩ Phú – Giám đốc bộ phận Máy ảnh kĩ thuật số của Fujifilm Việt Nam.

11. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  • Giải Nhất: 01 Fujifilm Fujifilm X-E3 body
  • Giải Nhì: 01 Fujifilm X-A10 + XC16-50mm kit
  • Giải Ba: 08 dây đeo máy ảnh cao cấp

Giải thưởng sẽ được chấm dựa trên các tiêu chí: sáng tạo, độc đáo, câu chuyên mạch lạc, hình ảnh và câu chuyên tương đồng và đặc sắc, thể hiện được ý nghĩa của cuộc thi.
Fujifilm Việt Nam sẽ xét và trao giải cho những bài thi nổi bật nhất, theo đúng tiêu chí và qui định của cuộc thi.

12. QUY ĐỊNH VỀ NHẬN GIẢI THƯỞNG VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN:

12.1 Giải thưởng là không thể chuyển nhượng, không có giá trị quy đổi tiền mặt. Nếu sản phẩm trao giải không có sẵn, Fujifilm có quyền thay thế bất kỳ giải thưởng nào với các sản phẩm có giá trị tương đương mà không cần báo trước.
12.2Màu sắc của giải thưởng là ngẫu nhiên.
12.3Những người đoạt giải cũng sẽ được thông báo riêng bằng email hoặc điện thoại và sẽ được yêu cầu xác nhận khi đọc email trong thời gian không quá 7 ngày sau khi thông báo được gửi. Fujifilm có quyền giải quyết mọi giải thưởng không có người nhận theo bất kỳ cách thức nào được cho là phù hợp.
12.4Trong trường hợp áp dụng, các giải thưởng chưa được nhận trong vòng mười lăm ngày (15) ngày kể từ ngày thông báo đến nhận sẽ phải tuân theo quyết định riêng của Fujifilm. Quyết định của Fujifilm liên quan đến việc trao mọi giải thưởng, và/hoặc trong mọi trường hợp kể cả bất kỳ trường hợp nào không được nêu trong “các điều khoản và điều kiện” này, cũng sẽ là cuối cùng và bắt buộc đối với mọi người tham gia vào cuộc thi, các câu hỏi, thách thức hoặc khiếu kiện có thể không được tiếp nhận hoặc xử lý liên quan đến quyết định của FujiFilm về cũng trường hợp này. Việc nhận bất kỳ giải thưởng nào của mọi người đoạt giải trong cuộc thi này bắt buộc phải tuân thủ bất cứ và mọi luật lệ, nội quy và quy định áp dụng.
12.5Hình ảnh, tên của các người tham gia được chọn sẽ được sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị hoặc cho các mục đích thương mại khác của Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam mà không cần thanh toán cho người chơi và không cần thêm điều kiện gì khác để được sử dụng, ngoại trừ các hoạt động mà pháp luật nghiêm cấm.
12.6Người tham gia không được dùng bất kỳ cách thức nào để phá hoại hoặc gian lận. Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động khóa tài khoản của người chơi mà không cần thông báo trước nếu người chơi vi phạm quy định này.
12.7 Trường hợp có bất cứ người dự thi nào bị loại khỏi cuộc thi, Fujifilm có thể toàn quyền quyết định có nên chọn người dự thi thay thế hay không. Trong trường hợp này, bất cứ người dự thi bổ sung nào cũng sẽ được lựa chọn dựa trên cùng các tiêu chí như người dự thi ban đầu và sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện.
12.8 Các phương pháp không lành mạnh trong việc tăng điểm như: trả phí cho người bình chọn hoặc kêu gọi bình chọn từ những website "trao đổi bình chọn" có thể dẫn đến việc bị loại.
12.9 Tùy theo nhu cầu thực tế nhằm cải thiện chất lượng hoạt động của chương trình, BTC giữ quyền được tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình hay điều chỉnh thể lệ vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình. BTC sẽ thông báo đến người tham gia bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa lên website chương trình.
12.10 BTC có quyền thay đổi giải thưởng có giá trị tương đương tùy theo tình hình sản phẩm.
12.11 Người tham gia được chọn trúng thưởng có trách nhiệm đóng các loại thuế liên quan theo quy đinh của pháp luật và phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng. Khi nhận thưởng, người tham gia phải xuất trình đầy đủ bản sao giấy chứng minh nhân dân và bản chính để đối chiếu. BTC sẽ giữ lại bản sao để lưu trữ. BTC có quyền từ chối trao thưởng nếu người tham gia không xuất trình đầy đủ các giấy tờ/ bằng chứng hợp lệ như đã nêu trên.
12.12 BTC có thẩm quyền quyết định, hoãn lại hay hủy bỏ cuộc thi ở bất kể thời điểm nào bằng cách thông báo đến người tham gia trên website chương trình nếu gặp trường hợp bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn máy tính bị nhiễm virus, bị lỗi hay các vấn đề kỹ thuật khác làm gián đoạn sự quản lý, bảo mật. Trước khi đình chỉ hay hủy bỏ, người tham dự cam kết không tạo ra các nguyên nhân làm gián đoạn tới cuộc thi hay ngăn chặn người khác tham gia vào cuộc thi.
12.13 BTC không có nghĩa vụ về pháp lý cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng (gián tiếp hay trực tiếp) trong quá trình vận chuyển quà tặng của cuộc thi. 12.14 Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình này, BTC sẽ xem xét quyết định. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

13. NGHĨA VỤ:

13.1Fujifilm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, hư tổn, thiệt hại hay sự thất vọng của thí sinh tham gia cuộc thi hay từ việc chấp nhận giải thưởng. Fujifilm cũng không chịu trách nhiệm về việc bảo quản, hoàn trả, hay việc không giao hồ sơ hay hồ sơ bị thất lạc, trễ hạn, hay bị gửi nhầm, những vấn đề về trục trặc kỹ thuật của mạng điện thoại, mạng toàn cầu, hệ thống mạng, nhà cung cấp, máy chủ, thiết bị máy tính, phần mềm tin học; sự cố nghẽn mạng toàn cầu hay mạng điện thoại, bao gồm cả những hư tổn và thiệt hại của máy vi tính hay điện thoại mà thí sinh hay người khác dùng để tải bất kỳ tài liệu của cuộc thi.
13.2 Khi đã nộp đơn đăng ký, thí sinh đồng ý và bảo đảm rằng sẽ không nộp những nội dung (a) có nội dung hằn học, đe doạ, khiêu dâm hay kích thích bạo lực, có chứa hình ảnh khoả thân, hình ảnh bạo lực vô cớ (b) vi phạm bất kỳ đạo luật, quy chế pháp lệnh, quy định (bao gồm nhưng không giới hạn, việc kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai lệch), có nghĩa là, hoặc có thể được xem một cách chính đáng là, nói xấu, bôi nhọ, thù hận, có thành kiến phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc gây khó chịu, đe dọa hoặc quấy rối một cách bất hợp pháp với bất kỳ một cá nhân, quan hệ làm ăn hay công ty nào; (c) thay mặt cho bất kỳ thương gia hoặc nhà sản xuất, hoặc cho tổ chức nào mà bạn đã được bồi thường hoặc cấp xem xét bởi bất kỳ bên thứ ba; (d) bao gồm bất kỳ thông tin sử dụng tài liệu tham khảo các trang web khác, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin hoặc điện thoại liên lạc; (e) hoặc có chứa virus máy tính, sâu hoặc các tập tin, chương trình có thể phá hoại máy vi tính.

14. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

Xin ghi nhận rằng tất cả các tư liệu được đăng tải trên các trang web có thể được tải bởi người xem bên thứ ba. Fujifilm đã có những bước phòng ngừa để ngăn chặn người dùng tải về. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn, Fujifilm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra.